DİL
MİMARLIK

Proje ve Proje TAKİP

ODT Mimarlık yaşadığımız mekanların sanatsal dokunuşlarla insanları doğaya yakınlaştırmaya aracılık sağlar. Bu sayede yaşam kalitenizi de arttırmış olursunuz.Bunlarla beraber kendi kişisel zevklerinizi hayata uyarlamış ve görmüş olursunuz. Kimi rahat, kimi daha şık kişiye özgü dekorasyonlar insanların kişilikleriyle de ilgili ipuçları verir bize. Bu açıdan da önemlidir mimarlık. Gelenlere göz zevki yaşatabileceğiniz bir ortam sunmak sadece sizin ellerinizde.

DIŞ MEKAN TASARIM

ODT Yapı ve mimarlık olarak projelerimizdeki en belirleyici etken; yüksek kalite ve konfor standartlarını daima baz almamızdır. Özellikle sosyal, kültürel ve çevresel etmenleri dikkate aldığımız işlerimizde; modern ekolojik uygulamalar, yenilenebilir enerji kullanımı ve kaliteli yapı malzemeleriyle uyguladığımız mimarlık pratiğinin işimizde farkındalık yaratabilmesi için çaba sarfediyoruz.

İÇ MEKAN TASARIM

İçmimarlık bir yandan güzel sanatların gerektirdiği tasarım değerleri içeren, estetik bilgi ile yoğrulmuş, diğer yandan mimarlığın bina olgusuyla ilişkilendirilen bir konumda da yer aldığı gibi, iç mimarın bir bina içinde yer alan mekânların hacim ve yüzeylerini değerlendiren bir boyutta konuya yaklaşmasının yanı sıra, yapı sistemleri, fiziksel çevre kontrolü, aydınlatma, ergonomi, ısıtma, gibi mekân konforu konularında da bilgili olması gerekmektedir. bu açıdan ODT im Mimarlık uygulamlarında bu etik değerlere dikkat ederek özgün yapılar oluşturmaktadır.

MİMARİ DANIŞMANLIK

Mimari tasarımın masaüstünde tamamlanmış olması proje sürecinin ilk basamağını oluşturur. Yapının gerçekleşmesi, yaşama geçmesi de tasarım süreci kadar karmaşık bir süreçtir. Şantiye koşularındaki etkileşimler, işverenin karar değişiklikleri, malzeme temininde yaşanan sıkıntılar, iş organizasyonu ile ilgili değişiklikler ve benzeri etkenler mimari projenin niyetinin yeniden yorumlanmasını gerektirebilir. Anlık karar değişiklikleri sonraki yapım adımında sıkıntılara yol açabilir. Danışmanlık hizmeti, yapım işlerinin bütünlüğünde olası sıkıntıları önceden görmek ve işvereni tedbir almak konusunda uyarmak, zaman ve para kaybını önlemektedir. Özetle, hizmetimiz kapsamı, yapıların, proje ve teknik şartnamelere uygun, yapılan işin gerek ve niteliklerine uygun olarak üretilmesini sağlamaktır.